10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporzadzenia mpzp "Sanocka I"

BGP.III.3.7321-2/09

Przemyśl dn. 12.01.2009 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Sanocka I"

Na podstawie art. 17 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu Uchwały Nr 208/2008 z dnia 30 października 2008 r. o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sanocka I" dla obszaru zawartego pomiedzy ulicami Sanocką i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz rzęką San w Przemyślu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 w terminie do dnia 13 lutego 2009 r..

Wniosek powinien zawierać : nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskoodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl