7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE o przystapieniu do sporzadzenia mpzp "Zasanie I"

Przemyśl 2009-01-12.

BGP.III.3.7321-11/09
O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Zasanie I”

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), z a w i a d a m i a m  o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu Uchwały Nr 207/2008 z dnia 30 października 2008r.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zasanie I” dla obszaru zawartego  pomiędzy ulicami: Biskupa Jakuba Glazera, Bolesława Śmiałego, Stefana Okrzei, Kazimierza Pułaskiego, Józefa Sułkowskiego i 3 Maja oraz zamkniętymi terenami wojskowymi w Przemyślu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 w terminie do dnia 13 lutego 2009r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-01-2009 12:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-08-2011 12:39