5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie trzeciego wniosku ba budowę budynku mieszkalnego

30 grudnia 2008 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zakwalifikował do dofinansowania trzeci wniosek złożone przez Gminę Miejską Przemyśl.
Projekt pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Herburtów w Przemyślu na działce nr 372/1, obr. 213” w ramach którego planowane jest wykonanie drugiego dwupiętrowego budynku mieszkalnego na 26 mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. droga wewnętrzna, plac zabaw i oświetlenie terenu). Planowany termin realizacji: styczeń - grudzień 2009 r. Otrzymana kwota dofinansowania: 641.185.11 zł.

Na realizacje zadań z zakresu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni oraz domów dla bezdomnych Bank Gospodarstwa Krajowego udziela wsparcia w wysokości 20% kosztów przedsięwzięcia. Finansowe wsparcie będzie przysługiwać po podpisaniu umowy.

 

Wydział Inwestycji,

Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich UM

 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-01-2009 13:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:34
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl