28 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2007 – 2013

Województwo Podkarpackie

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: M. Kopernika, Sportowa, S. Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska”.

Dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 PLN (62,33% kosztów kwalifikowanych) przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II – Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna, Schemat B Drogi powiatowe.

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinków dróg powiatowych - ulic Czarnieckiego, Sportowej, Kopernika, Rokitniańskiej i Kamienny Most o łącznej długości 2,617 km, obejmująca: wymianę ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę: chodników dla pieszych, zjazdów drogowych, miejsc postojowych i zatoki autobusowej, modernizację systemu odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz regulację wysokościową urządzeń obcych. Zwiększeniu ulegnie również nośność konstrukcji nawierzchni jezdni, która w wyniku projektowanych robót zostanie podniesiona do 100 kN/oś.

Realizacja projektu planowana jest w 2009 roku.

 

Wydział Inwestycji,

Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich UM

Opublikował:  | Data publikacji: 09-01-2009 13:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:34