13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W 27 rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

Z okazji 27 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu odbył się apel upamiętniający wydarzenia tamtych dni. Gościem specjalnym był Pan Zenon Fajger, przedstawiciel oddziału IPN w Rzeszowie. Słowo wstępne do zgromadzonych wygłosił dyrektor szkoły. Następnie uczniowie klas szóstych zaprezentowali inscenizację przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli: historii, Marcina Dumy i języka polskiego, Moniki Płatko. Przedstawiono w niej moment internowania działaczy NSZZ „Solidarność” przez funkcjonariuszy MO i SB, dopełnieniem był fragment przemówienia generała Jaruzelskiego, dotyczący wprowadzenia stanu wojennego, wiersz patriotyczny „W rocznicę 13 grudnia” oraz utwór Jacka Kaczmarskiego „Mury”.
 Pan Zenon Fajger w nawiązaniu do rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przybliżył uczniom sytuację polityczną tamtych dni, powrócił do swoich przeżyć z tego okresu. W ciekawy sposób zaprezentował materiały (dokumenty, zdjęcia) obrazujące przebieg tragicznych, grudniowych wydarzeń z 1981r. Ta lekcja patriotyzmu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, pobudziła do owocnej dyskusji, licznych zapytań, na które nasz gość dogłębnie starał się odpowiedzieć i wyjaśnić młodym ludziom ów zawiły odcinek historii naszej Ojczyzny.

Zorganizowana została także wystawa poświęcona tamtym trudnym i bolesnym czasom. Uczniowie mogli zapoznać się z prasą, wydawnictwami drugiego obiegu, dokumentami, odznaczeniami i odznakami solidarnościowymi, umundurowaniem oddziałów ówczesnego Ludowego Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej, monetami i banknotami używanymi na przełomie lat 70 – tych i 80 – tych, mogli również obejrzeć odbiorniki radiowe, dzięki którym słuchano audycji niepodległościowych nadawanych przez rozgłośnie zachodnie: Radio Wolna Europa, Głos Ameryki i sekcję polską Radia BBC. Większość zbiorów pochodziła od internowanych w czasie stanu wojennego działaczy przemyskiej „Solidarności”: Pana Andrzeja Kucharskiego i Pana Ryszarda Głowackiego. Pozostałe eksponaty przynieśli uczniowie naszej szkoły. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów, jak i rodziców

Opublikował:  | Data publikacji: 07-01-2009 13:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2009 13:43