14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Fundacja AMICIS wsparła przemyskie szkoły

Pełniąc funkcję wicewojewody podkarpackiego w 2007 roku nawiązałem poprzez Włodzimierza Malickiego (pełnomocnika Fundacji i obecnego zastępcę dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) kontakt z Fundacją AMICIS z Wronek. Jak się okazało kontakt z szefową tej Fundacji Małgorzatą Rutkowską okazał się bardzo owocny dla kilku przemyskich szkół, bowiem tuż przed Świętem Narodzenia Pańskiego 2008 roku dotarły do nich bardzo wartościowe prezenty.
Fundacja AMICIS "Miej serce i patrz w serce" powstała we Wronkach w 2005 roku. Jej celem jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, poprzez finansowe i rzeczowe wspieranie instytucji oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Jesienią ubiegłego roku wspomniany Włodzimierz Malicki upełnomocniony przez panią prezes Rutkowską zwrócił się do mnie z propozycją wsparcia przemyskich placówek oświatowych. Wskazane zostały cztery takie placówki, które zajmują się kształceniem i opieką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dyrektorzy przemyskich szkół przygotowali listy potrzeb w zakresie doposażenia kierowanych przez siebie placówek m.in. w sprzęt AGD i komputery. Po kilku tygodniach oczekiwania dotarła do Przemyśla dobra wiadomość. Dzięki wsparciu Fundacji nasze placówki otrzymały:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej – 7 zestawów komputerowych i pralkę;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka – lodówkę, 2 pralki i 3 kuchenki mikrofalowe;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego – kuchnię elektryczną, 2 lodówki i 2 pralki;
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Przemyskich – 10 tys. zł na remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Jesteśmy wdzięczni za to cenne wsparcie.

Dariusz Iwaneczko

Zastępca Prezydenta

Miasta Przemyśla

Opublikował:  | Data publikacji: 07-01-2009 09:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:34