18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Przemyślanin Roku" po raz trzeci

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu po raz trzeci organizuje Plebiscyt pod hasłem „Przemyślanin Roku", którego celem jest promocja osiągnięć i dokonań osób zasłużonych dla rozwoju naszego miasta, przybliżenie mieszkańcom postaci i wybitnych osobowości, godnych do naśladowania. Plebiscyt jest także okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w rozwój miasta Przemyśla.

Organizatorzy proszą o zgłoszenie jednego kandydata do Plebiscytu w terminie do 15 stycznia 2009r., w formie pisemnej na załączonym wniosku. Spośród zgłoszonych kandydatur „Kapituła Plebiscytu" ustali nominacje w poszczególnych kategoriach.
Członkowie Kapituły będą także czuwać nad przebiegiem Plebiscytu, stąd do Kapituły Zarząd TPPiR zostały zaproszone osoby zasłużone dla miasta i regionu, w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, cieszące się wśród mieszkańców miasta powszechnym autorytetem i poważaniem.
Regulamin Plebiscytu, Regulamin pracy i skład Kapituły Plebiscytu oraz Jury Plebiscytu będą do wglądu w siedzibie TPPiR od 10 stycznia 2009 r. Będziemy wdzięczni jeśli otrzymamy odpowiedź pozytywną na naszą propozycję do 15 stycznia 2009 roku.

Z wyrazami szacunku i poważania

Prezes TPPiR
Bogusława Pieczyńska

DOTRegulamin pracy kapituły (28,50KB)

DOTRegulamin plebiscytu wraz z wnioskiem (55,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-12-2008 15:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:28