23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Plebiscyt "Przemyślanin Roku"

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu po raz trzeci organizuje Plebiscyt pod hasłem „Przemyślanin Roku", którego celem jest promocja osiągnięć i dokonań osób zasłużonych dla rozwoju naszego miasta, przybliżenie mieszkańcom postaci
i wybitnych osobowości, godnych do naśladowania. Plebiscyt jest także okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w rozwój miasta Przemyśla.

Organizatorzy proszą o zgłoszenie jednego kandydata do Plebiscytu w terminie do 15 stycznia 2009 r., w formie pisemnej na załączonym wniosku. Spośród zgłoszonych kandydatur „Kapituła Plebiscytu" ustali nominacje w poszczególnych kategoriach. 
Członkowie Kapituły będą także czuwać nad przebiegiem Plebiscytu, stąd do Kapituły Zarząd TPPiR zostały zaproszone osoby zasłużone dla miasta i regionu, w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, cieszące się wśród mieszkańców miasta powszechnym autorytetem i poważaniem.

Regulamin Plebiscytu, Regulamin pracy i skład Kapituły Plebiscytu oraz Jury Plebiscytu będą do wglądu w siedzibie TPPiR od 10 stycznia 2009 r.  Będziemy wdzięczni jeśli otrzymamy odpowiedź pozytywną na naszą propozycję do 15 stycznia 2009 roku.

Z wyrazami szacunku i poważania
Prezes TPPiR

Bogusława Pieczyńska

DOTRegulamin i wniosek

DOTRegulamin pracy Kapituły

Opublikował:  | Data publikacji: 30-12-2008 09:07
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 14:17