9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich

W sobotę 20 grudnia w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przy placu Płk. Berka Joselewicza odbyła się uroczystość 200-lecia Ludwisarni prowadzonej przez Rodzinę Felczyńskich. Przybyłych na uroczystość powitał Janusz Felczyński. Zaprezentował on bogatą 200-letnią historię Odlewni Dzwonów, która został założona w 1808 roku.

„W swojej historii Odlewnia wykonała niezliczoną ilość dzwonów do kościołów wszystkich wyznań na całym świecie. W latach 1959-2004 wykonano 3780 dzwonów dla 2130 odbiorców. Dokładnej liczby dzwonów wykonanych w całej historii firmy nikt nie jest w stanie policzyć. Szacuje się, że Odlewnie w Kałuszu i Przemyślu wykonały ponad 10 000 dzwonów. W tym było ponad 200 dzwonów poświęconych przez Papieża Jana Pawła II, największy dzwon wykonany w Polsce Józef (waga 11600 kg), dzwony dla Papieża Piusa XI, pamiątkowe dzwony na Dar Pomorza i S/Y Przemyśl, dzwony na cmentarze w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Wszystkie głoszą Chwałę Bożą.”

W imieniu samorządu województwa podkarpackiego życzenia oraz gratulacje złożył Andrzej Matusiewicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W uroczystości udział wziął Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który złożył wyrazy wdzięczności oraz życzenia. W swoim wystąpieniu podkreślił ogromne znaczenie odlewni dzwonów dla naszego miasta: „Kultywowanie wiekowych tradycji rodzinnych zasługuje na szczególne uznanie. W imieniu mieszkańców nadsańskiego Grodu składam najlepsze życzenia z okazji tej pięknej rocznicy. Dzwon jest biblijnym symbolem siły, jego dźwięk towarzyszy nam od zawsze. Niegdyś ostrzegał przed niebezpieczeństwem – dziś przypomina nam o ważnych wydarzeniach. Niechaj serca powstających Tu dzwonów nadają rytm życia - ludziom, a także miejscom gdzie słychać będzie ich brzmienie”. Darem Przemyśla wręczonym przez Roberta Chomę Prezydenta Miasta - Rodzinie Felczyńskich była statuetka z fragmentem pomnika Ojca Św. Jana Pawła II z dołączonym Certyfikatem Autentyczności. Pochodzi ona z limitowanej serii statuetek wykonanych na okoliczność ustawienia w Przemyślu Pomnika Jana Pawła II. Nie brakowało podczas uroczystości życzeń, gratulacji i ciepłych słów od zaproszonych gości i przyjaciół Rodziny Felczyńskich.
W imieniu Cechu Rzemiosł Różnych życzenia złożył Janusz Bator, który poinformował, iż Cech wystąpił do Prezydenta RP o uhonorowanie Janusza Felczyńskiego - Złotym Krzyżem Zasługi. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości otwarta została wystawa dokumentujące wiekowe tradycje Ludwisarni Felczyńskich.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (186,93KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (149,72KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (170,12KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (111,40KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (230,49KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (229,10KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (183,31KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (335,15KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (212,47KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (192,82KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (203,09KB)

JPG200-Lecie Ludwisarni Rodziny Felczyńskich (152,85KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-12-2008 18:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-05-2009 12:50