-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akademia Misia Ratownika

Wychowanie komunikacyjne to nie tylko nauczanie zasad ruchu drogowego, ale uwrażliwienie na bezpieczeństwo ruchu, na kulturę na drodze, kształtowanie właściwych postaw i nawyków wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na koncie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu zapisało się już wiele wdrożonych programów i przedsięwzięć, zarówno zewnętrznych jak i opracowanych przez nauczycieli.
Obecnie w piętnastce jest realizowany kolejny program z zakresu BRD „Akademia Misia Ratownika”, według projektu społeczno – edukacyjnego, realizowanego przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, adresowanego do dzieci z klas I-III. Współrealizatorami programu są: Komenda Główna Policji oraz Państwowa Straż Pożarna, natomiast sponsorzy to: TUiR Warta i Kredyt Bank.
Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych, a także ich ochrona przed przemocą i uzależnieniami. W akcji bierze udział 9 klas nauczania początkowego, blisko 300 uczniów.
Nauczyciele SP nr15 są bardzo zaangażowani realizację programu, który uwzględnia cykl 12 lekcji. Na kolejne zajęcia zapraszają przedstawicieli służb ratowniczych, tj. policji, pogotowia i straży pożarnej, którzy kształtują wśród dzieci prawidłowe postawy
i zachowania w zakresie bezpieczeństwa. Zajęcia dotyczą bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożeń związanych z przestępczością, profilaktyki zdrowia oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele zostali wyposażeni w przewodniki metodyczne i multimedialne materiały dydaktyczne, natomiast uczniom podarowano komplet listów od misia ratownika z przesłaniem dotyczącym bezpiecznego zachowania. Z kolei prowadzący zajęcia, zarówno policjanci z drogówki jak i prewencji oraz strażacy, przekazują dzieciom odblaskowe naklejki zachęcając je do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
To nie przypadek sprawił, że do realizacji tego programu została wybrana Szkoła Podstawowa Nr 15. Fakt, że dla poprawienia bezpieczeństwa na drodze szkoła angażuje się w różne przedsięwzięcia i akcje już od wielu lat został dostrzeżony, a starania szkoły w tym względzie nagrodzone.

Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 15

 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-12-2008 09:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20