3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Od przemocy do partnerstwa … Program korekcyjno – edukacyjny jako narzędzie w pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

We wtorek 16 grudnia br. odbyła się kurso-konferencja poświęcona szeroko rozumianemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zatytułowana „Od przemocy do partnerstwa … Program korekcyjno – edukacyjny jako narzędzie w pracy z osobami stosującymi przemoc”. W zajęciach udział wzięło blisko 70 osób z terenu województwa podkarpackiego. Byli to przedstawiciele instytucji, które na co dzień stykają się z problemem przemocy: kuratorzy sądowi, policjanci, psychologowie i pedagogowie, a także pracownicy socjalni. Pierwszą część spotkania poprowadzili: Dyrektor Piotr Hryniszyn oraz pedagog Małgorzata Mróz z Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Opowiedzieli oni między innymi o standardach ośrodka, a także krótką historię dotychczasowej działalności - w grudniu br. minęły 2 lata działalności Ośrodka. Przedstawione zostały także nowe pomysły i założenia związane z działalnością zarówno Ośrodka, jak i Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na temat zagadnień terapeutyczno psychologicznych mówiła Alicja Sajdak psycholog pracujący z klientami Specjalistycznego Ośrodka w Korytnikach.
Drugą część spotkania poprowadzili Państwo Agnieszka Rusińska Zastępca Kuratora Okręgowego w Poznaniu oraz Piotr Wojnowski Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Zaprezentowali oni czynniki psychologiczne generujące różne rodzaje przemocy, a przede wszystkim domową. Przedstawione zostały również doświadczenia i praktyki stosowania polskiej wersji „Programu z Duluth”. Jest on skierowany do mężczyzn skazanych za znęcanie się nad rodziną. Program ten od wielu lat realizowany jest przez Polish American Association w środowisku polonijnym w Chicago w USA. W Polsce realizowany jest on od 2002 roku. Na podstawie monitorowania efektów wielu edycji programu stwierdzono, że pozytywne ukończenie programu prowadzi do redukcji zachowań przemocowych.
Ostatnia część konferencji poświęcona została zjawisku stalkingu. Kwestie związane z tym elementem przemocy domowej omówiła Iwona Stasiak – Szuwarowska Biegły Psycholog, pracownik Sądu Okręgowego w Przemyślu. Stalking jest powtarzalnym ciągiem zachowań podejmowanych przez napastnika w celu wywołania u prześladowanej przez niego osoby, stanu uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo jej lub osób jej najbliższych.
Organizatorem przedsięwzięcia był Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Była to kolejna inicjatywa Ośrodka, wcześniej m.in. zawiązana została Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy Ośrodka szczegóły znajdziecie na stronie internetowej: www.sow-korytniki.pl .

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPsycholog Alicja Sajdak - mówiła o n temat zagadnień terapeutyczno psychologicznych (571,88KB)

JPGAgnieszka Rusińska Zastępca Kuratora Okręgowego w Poznaniu (643,52KB)

JPGOd przemocy do partnerstwa (703,42KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2008 10:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-05-2009 13:20