15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W poniedziałek 15 grudnia br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Uczestnicy rozmawiali między innymi o kwestiach związanych wprowadzeniem nowych przepisów celnych w kontekście mieszkańców utrzymujących się z przygranicznego handlu i korzystających z przejścia granicznego w Medyce. Obowiązujące od 1 grudnia br. przepisy celne omówił Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla w swoim wystąpieniu omówił problemy społeczne mieszkańców terenów przygranicznych. Przedstawił również podjęte przez samorząd Przemyśla działania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Mówił również o wystosowanych prośbach o skierowanie dodatkowych pieniędzy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Oprócz przedstawicieli samorządów i innych jednostek i instytucji w obradach uczestniczyli przedstawiciele protestujących przeciwko zmianie przepisów celnych. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego przyjęła do realizacji następujące wnioski:

1. Wojewoda Podkarpacki w porozumieniu z Prezydentem Miasta Przemyśla, Starostą Przemyskim, wójtami i burmistrzami samorządów powiatu przemyskiego opracują program cyklicznych spotkań dotyczących oceny procesów społecznych, gospodarczych związanych z sytuacją społeczności regionów przygranicznych. Spotkania mają służyć wypracowaniu na bieżąco decyzji zapobiegających eskalacji napięć w tym obszarze.

2. Wojewoda wystąpi do rządu RP o przyjęcie z dniem 1 stycznia 2009 rozporządzenia ws. organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych, tak aby samorządy mogły na początku roku przygotować program organizacji tych przedsięwzięć.

3. Wojewoda Podkarpacki w porozumieniu z samorządami gmin przygranicznych zgłosi inicjatywę zmiany kryteriów organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych uwzględniające specyfikę gmin przygranicznych.

4. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego zwraca się do ministra Finansów o rozważenie zmiany rozporządzenia z 27.11.2008 dotyczącego ograniczenia ilości wwożonych papierosów z krajów trzecich do UE.


(tekst wniosków Wojewódzkiej komisji Dialogu Społecznego za stroną internetową Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego)

Tekst Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Zdjęcia: Wiesław Bek
rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego

JPGPosiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (435,76KB)

JPGPosiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (401,20KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2008 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20