17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
 
Nazwa zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację:
1.1. Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada – 200 000 zł.
1.2. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację i udział w imprezach sportowych – 350 000 zł.
1.3. Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych – 50 000 zł.
1.4. Realizacja zadań w zakresie ratownictwa wodnego – 20 000 zł.
 
Ostateczny dzień składania ofert to:
8 stycznia 2009 r. dla ofert w ramach pkt. 1.1.
15 stycznia 2009 r. dla ofert w ramach pkt. 1.2-1.4.
Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 
Szczegółowe informacje na stronie:
 

Przygotowała M. Kroczek

Opublikował:  | Data publikacji: 15-12-2008 10:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-12-2008 10:47