8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja Regionalna Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

W dniach 4 i 5 grudnia br. w Przemyślu odbyła się Konferencja Regionalna Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Konferencja była skierowana do samorządów z terenu województwa podkarpackiego. Tematem przewodnim obrad była gospodarka odpadami komunalnymi oraz aktualna problematyka samorządowa. Rozmawiano również na temat możliwości finansowania projektów z funduszy unijnych. Obrady stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania i gospodarką odpadami komunalnymi. Omówione zostały nowoczesne procesy technologiczne znajdujące zastosowanie w tej dziedzinie życia w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. Zaproszeni goście przedstawili także możliwości finansowania inwestycji z funduszy unijnych.
W programie obrad znalazło się między innymi przyjęcie budżetu Stowarzyszenia oraz programu działalności na 2009 rok. Jednym z tematów było omówienie 10-lecia działalności samorządów powiatowych i samorządu województwa.
Członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów rozmawiali również na temat spraw związanych ze zmianą przepisów celnych. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, reprezentujący samorządy terytorialne województwa podkarpackiego przyjęli stanowisko, w którym zwracają się: „do kompetentnych przedstawicieli władz państwowych o szybkie opracowanie i wdrożenie programu minimalizacji negatywnych społecznych i ekonomicznych skutków wprowadzenia nowych uregulowań dotyczących wwozu na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów tytoniowych i alkoholu. W pełni popierając działania władzy ustawodawczej oraz rządu polskiego zmierzające do wyeliminowania zjawisk patologicznych związanych z handlem w obszarze przygranicznym oraz rozumiejąc troskę o stan finansów państwa, wskazujemy jednocześnie na nieuniknione następstwa tej decyzji dla struktury bezrobocia województwa podkarpackiego oraz wpływ na rozwój regionu. Proponujemy jednocześnie, aby środki finansowe, które budżet państwa uzyska dzięki uszczelnieniu granicy wschodniej, skierować w różnych formach na wsparcie obszarów przygranicznych”.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGKonferencja Regionalna Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (215,62KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-12-2008 12:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20