8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt badawczy terenów przygranicznych województwa podkarpackiego

Prezydent Miasta Przemyśla zaangażował się w realizację projektu realizowanego przez Firmę Badawczo Doradczą BD Center Consulting pod nazwą: MROCZNA STRONA GRANICY – skala i przyczyny występowania „szarej strefy” w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą”. Wdrażany jest on na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Priorytetu VI rynek Pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ostatnia zmiana przepisów celnych wywołała liczne protesty ze strony osób dla których źródłem utrzymania był handel przygraniczny. W świetle tych zmian prawnych działanie to w ocenie Prezydenta Przemyśla jest ważnym elementem w dostosowaniu odpowiednich programów aktywizacji osób bezrobotnych, a także skierowania odpowiednich działań pomocy społecznej. W związku z tym Prezydent zobowiązał Dyrektorów Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do aktywnego udziału w realizacji tego projektu badawczego. Po podjętej rezolucji przez przemyskich Radnych i innych inicjatywach władz Miasta działanie to można uznać za kolejne mające wpływ na zredukowanie negatywnych skutków społecznych związanych ze zmianą przepisów celnych.
W ocenie samorządu Przemyśla pozwoli to na wypracowanie wspólnie z ościennymi gminami – działań i inicjatyw, zmierzających do rozwiązania problemu tak zwanej „szarej strefy”. Badania prowadzone będą na sześciu płaszczyznach. Wszystkie zdobyte informacje pozwolą opracować raport na podstawie, którego będzie można poznać prawdziwe przyczyny biedy i bezrobocia terenów przygranicznych. Celem głównym jest wypracowanie nowych koncepcji mających na celu zredukowanie negatywnych skutków „szarej strefy” oraz zwiększenie świadomości społecznej odnośnie tego zjawiska.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 12-12-2008 11:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:28