4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 27 listopada 2008 r. i 11 grudnia 2008 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie rezolucji Nr 7/2008 w sprawie finansowania dróg krajowych na terenie miast na prawach powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa gospodarcza II” – proj. Nr 299/2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Biura Rozwoju Miasta Przemyśla – proj. Nr 203A/2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. – proj. Nr 276/2008, 277/2008, 278/2008, 279/2008, 280/2008, 281/2008, 282/2008, 283/2008, 284/2008, 285/2008, 286/2008, 294/2008, 295/2008, 297/2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – proj. Nr: 287/2008, 288/2008, 289/2008, 290/2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla miejskiego zakładu budżetowego na 2009 r. – proj. Nr 291/2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla oddziałów żłobkowych w Przedszkolach Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 273/2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu – proj. Nr: 292/2008, 293/2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w nazwach ulic, placów na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 305/2008.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 300/2008, 301/2008, 302/2008, 303/2008, 304/2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej w Przemyślu w 2009 r. – proj. Nr 296/2008.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2008 r. – proj. Nr 298/2008.
18. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.
19. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III kwartał 2008 r.
20. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 12-12-2008 11:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17