19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OBCHODY 65 ROCZNICY ROZSTRZELANIA PATRIOTÓW POLSKICH W PRZEMYŚLU PRZEZ HITLEROWSKICH OKUPANTÓW

26 listopada 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu udali się w cichym marszu na miejsce kaźni 10 patriotów polskich zamordowanych w związku z aktem sabotażu dokonanym w fabryce produkującej wozy dla armii niemieckiej. W 1943 roku zostali oni rozstrzelani przez oprawców hitlerowskich.

 

Po wysłuchaniu hymnu państwowego mowę powitalną wygłosił Pan Dyrektor  Mirosław Bar, podkreślając znaczenie tego miejsca dla społeczności szkolnej opiekującej się od kilku lat Ścianą Straceń przy ulicy Lwowskiej. Przywitał przybyłych gości: prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Pana płk Henryka Burdona, prezesa Koła Związku Kombatantów w Przemyślu, Pana kpt. Aleksandra Malinowskiego, członka zarządu Inwalidów Wojennych, Pana por. Stefana Joszko oraz Panią Monikę Pacułę z Urzędu Miasta Przemyśla.

 

Wprowadzeniem do programu artystycznego była deklamacja wiersza upamiętniającego poświęcenie Polaków walczących w obronie ojczyzny. Następnie odczytano teksty przygotowane przez nauczyciela historii Pana Marcina Dumę. Opisano w nich akcję dywersyjną przeprowadzoną przez członków przemyskiej Armii Krajowej i rozstrzelanie przez hitlerowców polskich zakładników. W dalszej części programu zaprezentowano wiersze, nawiązujące do tych bolesnych wydarzeń, które wyrecytowały uczennice przygotowane pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego: Panie Agnieszkę Pomianek i  Monikę Płatko.

 

Jako pierwszy z przybyłych na uroczystość gości głos zabrał prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan płk Henryk Burdon. Opowiadał on o działaniach podziemia w Przemyślu i okolicach podczas II wojny światowej. Była to dla uczniów żywa lekcja historii i patriotyzmu, zaprezentowana przez naocznego świadka . List od prezydenta miasta Pana Roberta Chomy odczytała Pani Monika Pacuła z Urzędu Miasta. Podkreślono w nim, że bardzo ważne jest, aby młode pokolenie pamiętało o bohaterskiej postawie pomordowanych, którzy przelali krew za wolną Polskę. To tragiczne wydarzenie musi stale przypominać o spłaceniu długu wobec poległych, które przejawiać się będzie naszą codzienną pracą i postawą dla dobra ojczyzny.

Uroczystość zakończyła się zapaleniem pod pomnikiem pomordowanych zniczy i złożeniem wiązanek kwiatów. Pamięć poległych uczczono minutą ciszy.

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 11-12-2008 10:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 11-12-2008 10:20