9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jubileusz, sztandar i nowy patron dla szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu obchodzi w tym roku 60-ciolecie swojego powstania. Ten Jubileusz był okazją do zorganizowania w dniu 3 grudnia 2008r. uroczystości, którą uświetniły też dwa inne, ważne dla życia placówki wydarzenia: nadanie imienia Kazimierza Wielkiego oraz wręczenie ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły. Nim jednak młodzież i zaproszeni goście spotkali się w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego, aby wziąć udział w tych wydarzeniach, w Archikatedrze Przemyskiej odprawiona została w intencji młodzieży uczącej się w szkole oraz jej nauczycieli i wychowawców Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.

 

Uroczystości na Zamku Kazimierzowskim, odbywające się w obecności wielu znamienitych gości i dobroczyńców Specjalnego Ośrodka - Szkolno - Wychowawczego Nr 3, rozpoczęło ich przywitanie  przez Barbarę Jabłońską Dyrektora Ośrodka oraz przypomnienie najważniejszych wydarzeń z życia placówki. Gratulacje i życzenia w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla przekazał uczniom i nauczycielom Dariusz Iwaneczko Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, dołączyli się do nich także inni zaproszeni goście. Wspomnieniami z życia Ośrodka podzieliła się ze wszystkimi była długoletnia Dyrektor Pani Maria Podkowa. Przystępując do oficjalnego ogłoszenia o nadaniu Ośrodkowi imienia Kazimierza Wielkiego, Marek Rząsa Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu odczytał treść uchwały Rady w tej sprawie. Drugim ważnym aktem uroczystości było przekazanie przez Radę Rodziców Dyrektorowi i młodzieży sztandaru szkoły. Towarzyszyło temu złożenie ślubowania przez uczniów.

 

Jubileuszowe spotkanie zakończyły występy artystyczne uczniów związane tematycznie z nowym patronem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3.

JPGWystępy młodzieży (64,68KB)

JPGSztandar szkoły (70,42KB)

JPGPani Maria Podkowa, wieloletni Dyrektor Ośrodka (65,40KB)

JPGWystępy młodzieży (69,44KB)

JPGGratulacje i życzenia od Prezydenta Miasta (67,76KB)

JPGGratulacje i życzenia (70,30KB)

JPGPrzypomnienie historii szkoły (69,82KB)

JPGPrzywitanie uczestników Jubileuszu przez Dyrektor Barbara Jabłońską (69,29KB)

JPGWystawa prac uczniów SOSW Nr 3 (82,72KB)

JPGPrzewodniczący Rady Miejskiej Marek Rząsa odczytuje uchwałę o nadaniu imienia Kazimierza Wielkiego (77,37KB)

JPGPrzekazanie sztandaru (73,36KB)

JPGWbijanie gwoździ w sztandar (67,61KB)

JPGŚlubowanie uczniów (78,43KB)

JPGPrzekazanie sztandaru (69,10KB)

JPGWbijanie gwoździ w sztandar (70,14KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-12-2008 13:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:21