9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

!!! PILNE dot. SOSW 2 - Rozliczenie dotacji celowej na j. angielski. Termin złożenia w Wydziale Edukacji 12 grudnia br.

KO/2008-12-09
Sfinansowanie skutków wprowadzenia nauki j. ang.
Rozliczenie środków ...

Rzeszów, 2008-12-09

ZFK.0361/71/2008 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   W związku przyznaniem w 2008 roku Państwa Gminie dotacji na sfinansowanie skutków wprowadzenia nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej i jej kontynuacji w klasie II, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie powyższej dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma.
Rozliczenia proszę przekazać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2008 roku.
   Jednocześnie proszę o uzgodnienie ze Skarbnikiem Gminy wysokości przyznanej dotacji oraz dołączenie do rozliczenia kopii przelewu niewykorzystanych środków.

Rozliczenie należy sporządzić zgodnie z ewidencją księgową (w groszach, bez zaokrągleń)

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

XLWWzór rozliczenia - plik MS Excel (25,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-12-2008 10:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-12-2008 10:22