10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Prezydent Miasta Przemyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2009.  http://www.przemysl.pl/bip/prawo_lokalne/zarzadzenia/610/9426.html

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

1)      wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

2)       wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

3)      wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci  i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie ferii,

4)      wspieranie działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno – edukacyjnych oraz imprez integrujących,

5)      wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

6)      wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia  2009 roku do godz. 15.30

 

Potrzebne informacje wraz ze wzorem oferty znajdują się na stronie: http://www.przemysl.pl/bip/tablica_ogloszen/bip_konkursy/9441.html

 

przygotowała M. Kroczek

Opublikował:  | Data publikacji: 05-12-2008 13:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-12-2008 13:44