14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA

Pomysł tego przedsięwzięcia zrodził się w związku z ustanowieniem roku 2008 rokiem Zbigniewa Herberta. Celem było zachęcenie dzieci do poznawania biografii i dzieł poety; odczytywanie i próby interpretacji utworu poetyckiego; wykorzystywanie różnych źródeł informacji; rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się; kształcenie umiejętności wyrażania własnej opinii na temat utworów poetyckich; wdrażanie do dbałości o kulturę i poprawność języka oraz wspomaganie uczniów w tworzeniu własnego świata wartości. Formuła tego konkursu odwoływała się do ambicji uczniów i chęci rywalizacji. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas piątych i szóstych. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy oraz sprawności językowej. Przez miesiąc samodzielnie gromadzili informacje, korzystali przy tym z różnych źródeł, m.in. pozycji biograficznych i Internetu.

Konkurs odbył się w szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślur. Każdy uczeń dostał wydrukowany test, na udzielenie odpowiedzi przewidziano 30 minut. Wśród pytań znalazły się również pytania trudne, aby wyłonić najlepszych. Największą wiedzą na temat Zbigniewa Herberta wykazało się 4 uczniów: I miejsce – Małgorzata Babiarczyk, klasa V b; II miejsce – Kinga Janiuś, klasa VI c; III miejsce – Małgorzata Kosała, klasa V b; wyróżnienie – Patrycja Adamczyk, klasa VI c. Ambicje uczniów były bardzo duże. Zaprezentowana wiedza znacznie wybiegała poza wiadomości szkolne.

Na pochwałę zasługuje przede wszystkim reakcja uczniów, ich dojrzałość, chęć rywalizacji i zdobywania ponadprogramowej wiedzy. Serdeczne gratulacje.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-12-2008 13:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-12-2008 14:08