10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PATRIOTYZM-CIĄGLE W MODZIE

W dniu 27 listopada w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich Przemyślu odbył się Międzygimnazjalny Konkurs pt: Walka Polaków o niepodległość w latach 1797-1918 i heroizm Orląt Przemyskich". Organizatoramikonkursu byli: Dyrektor Instytutu Historii PWSW w Przemyślu dr Irena Kozimala i Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Bogusław Klisowski. Patronat nad konkursem objęli Europoseł dr Andrzej Zapałowski oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Przyjęcie przez naszą szkołę  w roku 2007 imienia Orląt Przemyskich zobowiązuje nas do przypominania o bohaterstwie, odwadze i poświęceniu młodych obrońców Przemyśla z 1918 r. Patriotyzm, pomoc drugiemu człowiekowi i rozwój własnej osobowości to cechy, które powinny być przekazywane każdemu młodemu pokoleniu, szczególnie w tym trudnym, szybko rozwijającym się społeczeństwie XXI wieku.

 Intencją pomysłodawców  było zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy, nie tylko o walkach narodowo-wyzwoleńczych Polaków, ale także o historii naszego regionu, a w szczególności o młodzieży - Orlętach Przemyskich, którzy gdy zaszła potrzeba, chwycili za broń, walczyli o wolność i Polskość naszego uroczego miasta Przemyśla oraz jego okolic.

Do konkursu przystąpiły: Gimnazjum w Grochowcach, Gimnazja nr: 1, 3 i 4 w Przemyślu. Pierwszy etap konkursu odbył się w szkołach, które wyłoniły  po dwóch laureatów do finału.
Gości przywitał gospodarz uroczystości Dyrektor Gimnazjum Bogusław Klisowski.  Zanim rozpoczęła się część konkursowa młodzież gimnazjum wprowadziła zebranych w nastrój listopadowej zadumy i zaprezentowała wzruszający  spektakl poświęcony Orlętom Przemyskim przygotowany pod kierunkiem Jolanty Zapotockiej i Tadeusza Batowskiego.

Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników najlepszymi okazali się Ewelina Pacławska, (opiekun dr Elżbieta Dybek),  Paweł Drymajło (opiekun Barbara Trzyna) z Gimnazjum Nr 1 oraz Mateusz Cieliński (opiekun: Edyta Gajda-Chorzępa) z Gimnazjum Nr 4 w Przemyślu. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy. Pierwszą nagrodę ufundował Europoseł Andrzej Zapałowski i jest nią wycieczka do Brukseli, nagrodę drugą ufundował Prezydent Miasta Przemyśla, trzecią zaś Dyrektor Gimnazjum i Dyrektor Instytutu Historii PWSW. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali upominki książkowe oraz dyplomy. Nagrodę w imieniu Europosła wręczył Dyrektor Biura Poselskiego Krystian Antochów,  a w imieniu Prezydenta- Monika Pacuła. Dyplomy otrzymali też nauczyciele –opiekunowie z  wymienionych szkół. Dyrektor Gimnazjum zobowiązał się do cyklicznego organizowania konkursu.

JPGNULL (74,25KB)

JPGNULL (75,87KB)

JPGNULL (81,51KB)

JPGNULL (81,19KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-12-2008 13:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-12-2008 13:40