12.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania w roku 2009

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009. Treść ogłoszenia oraz wzór wniosku znajduje się w dziale Konkursy: www.przemysl.pl/nasze_miasto/346/508/bip_konkursy