15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w organizacji ruchu

Na następny tydzień zaplanowane zostało wprowadzenie dwóch istotnych zmian w organizacji ruchu na terenie Przemyśla.

Zmiana organizacji ruchu w ul. 3-go Maja
– skrzyżowanie z ul. Opalińskiego


Projekt zmian organizacji ruchu drogowego obejmuje odcinek ulicy 3-go Maja w Przemyślu w obrębie skrzyżowania z ulicami Opalińskiego i Wyspiańskiego. Przeprowadzona analiza ruchu kołowego na w/w odcinku ulicy 3-go Maja uzasadnia potrzebę wprowadzenia trzech pasów ruchu, a szerokość jezdni w tym miejscu umożliwia wprowadzenie powyższego zamierzenia.
W związku z tym projekt zakłada wydzielenie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z ul.3-go Maja w ul. Opalińskiego, co przyczyni się do udrożnienia przejazdu pojazdów poruszających się na wprost. Na dalszym odcinku ulicy 3-Maja tj. na wysokości skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego brak jest wymaganej minimalnej szerokości jezdni dla utworzenia trzech pasów ruchu
w związku z czym projekt zakłada osiowy podział jezdni i pozostawienie dotychczasowych dwóch pasów ruchu.
Dla polepszenia warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego projekt zakłada likwidację dotychczasowego przejścia w ul. 3-go Maja w miejscu projektowanych obecnie trzech pasów ruchu (przed skrzyżowaniem z ul. Opalińskiego) z równoczesnym jego przeniesieniem w formie wydzielonego azylu – wysepki dla pieszych na odcinek jezdni o dwóch pasach ruchu (za skrzyżowaniem z ul. Opalińskiego). Projektowany azyl szerokości 2.0m umożliwia zatrzymanie się pieszego w osi jezdni i bezpieczne przekroczenie kolejnego pasa ruchu.


Zmiana organizacji ruchu
w ul. Stanisława Augusta – Sobieskiego


W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania ulic: 3-go Maja – Sobieskiego – St. Augusta projekt przewiduje zmianę – korektę istniejącej organizacji ruchu.
W związku z tym projekt zakłada:
1. w ul. Stanisława Augusta – kierunek Sobieskiego Krakowska – lewy pas ruchu (środkowy) przed wlotem ul. 3-go Maja zostaje zamknięty dla jazdy na wprost poprzez oznakowanie poziome linią P-21 ze skosem najazdowym 1:10 a pojazdy zostają skierowane na pas prawy (skrajny).
2. ul 3-go Maja i ul. Sobieskiego – organizacja ruchu pozostaje bez zmian.
Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez likwidację jednego z punktów kolizyjnych dla relacji lewoskrętnych z ul.3-Maja do ul. Sobieskiego.

 

informacja: Zarząd Dróg Miejskich

Opublikował:  | Data publikacji: 28-11-2008 16:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:30