20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2009

 

Zadania przewidziane do realizacji:

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,

c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych,

d) promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,

e) promocja sportu powszechnego,

f) współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Konkurs ma charakter otwarty i całoroczny.

W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone oferty nadesłane do dnia 12 grudnia 2008 roku. Oferty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://msport.gov.pl/content.php?id=1436

przygotowała M. Kroczek

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl