9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Weź udział w Kurso-konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach jest organizatorem kurso-konferencji poświęconej szeroko rozumianemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pod tytułem: „Od przemocy do partnerstwa … Program korekcyjno – edukacyjny jako narzędzie w pracy z osobami stosującymi przemoc”. Odbędzie się ona w dniu 16 grudnia br. w Sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Przemyślu. Jest ona skierowana głownie do osób, które w swojej codziennej pracy mają styczność z problematyką przemocy, a głównie ze sprawcami przemocy. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wykłady i zajęcia seminaryjno – warsztatowe dotyczące dobrych praktyk oraz metod pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie.

„Sprawcy przemocy w rodzinie… Co wyzwala w nich taką falę agresji? Jak mogą wyrządzać tyle zła najbliższym? Czy można to zrozumieć, wyjaśnić? Czy powinno się im pomagać? Czy też należy ich bezwzględnie karać? To pytania które nurtują wiele osób pracujących z rodzinami doświadczającymi przemocy.
Dotychczas w wszelkich działaniach mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie powiedziano i zrobiono już bardzo wiele. Natomiast nadal często pomija się fakt, iż skuteczne metody przeciwdziałania przemocy, to nie tylko wsparcie i pomoc ofiarom przestępstw przeciwko rodzinie, ale i również – a nawet i przede wszystkim kontakt oraz właściwa praca z osobami stosującymi przemoc. Wymaga to sporego zaangażowania osobistego i wyzbycia się własnych przekonań względem sprawców przemocy”

Piotr Hryniszyn Dyrektor Ośrodka.Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i przesłanie do dnia 10 grudnia 2008 r. pocztą tradycyjną lub poprzez email/fax. formularza zgłoszenia na adres ośrodka. Uczestnikom konferencji wydawane będą zaświadczenia.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
Korytniki 14
37-741 Krasiczyn
Tel/Fax: +48166718594
kontakt@sow-korytniki.pl

www.sow-korytniki.pl

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszenia oraz szczegółowy program Kurso-konferencji.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

DOTPobierz formularz Zgłoszenia do udziału w kurso-konferencji (35,00KB)

DOTPobierz szczegółowy program kurso-konferencji (35,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 26-11-2008 09:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20