16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trzy miesiące Akcji GRATOWÓZ

Z upływem listopada br. kończy się 3 miesięczny okres prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych akcji GRATOWÓZ.
Akcja spotkała się z powszechnym uznaniem i zainteresowaniem mieszkańców Przemyśla. Bezpłatne świadczenie tego rodzaju usług to dla mieszkańców, przynajmniej częściowe złagodzenie kosztów wywozu odpadów, ale przede wszystkim przeciwdziałanie powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk”. Zebrane przez Zakład Usług Komunalnych odpady podlegają dokładnej segregacji, zostają zważone i zmagazynowane w ramach utworzonego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), po czym zostają przekazane do recyklingu lub utylizacji w wyspecjalizowanych stacjach odzysku.
Do połowy miesiąca listopada w ramach akcji zebrano ogółem 15615,00 kg odpadów, w tym:
-sprzęt RTV i AGD, komputery 10729,00kg
-przeterminowane leki 25,00kg
-baterie i akumulatory 270,00kg
-zużyte świetlówki i lampy fluorescencyjne 52,00kg
-odpady farb i lakierów 389,00kg
-odpady wielkogabarytowe 3600,00kg
-pozostałe odpady z opakowań szklanych i tworzyw sztucznych 550,00kg
Z satysfakcją można podsumować, że wysiłek organizacyjny i koszty związane z akcją są niewspółmierne do efektów i uznania społecznego, z jakim się spotkaliśmy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że planujemy w podobnej formie wznowić działalność GRATOWOZU na wiosnę przyszłego roku.

informacja: ZUK Przemyśl

JPGGratowóz

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl