Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”

Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty przygotowało propozycję ukończenia już 1 marca 2009r. Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania "Menadżer w Oświacie".
- poropozycja dla osób, którym czasowo powierzono obowiązki dyrektora oraz dla tych, które zamierzają wziąć udział w konkursach organizowanych wiosną. Turnusowy charakter nauki umożliwia studiowanie bez oderwania się od pracy.

Dokładne informacje jak i szczególowa oferta na stronie:
http://www.sdmo.edu.pl/cache/1/145/150/428

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-11-2008 11:18 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-11-2008 11:19

Na skróty