20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy na rok 2009

Uprzejmie informujemy, iż w projektcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 uwzględniono dodatkowo następujące propozcyje realizacji zadań:

1) wspieranie inicjatyw (akcji, kampanii) z zakresu promocji i ochrony zdrowia;
2) organizowanie usług opiekuńczych jako formy wspomagającej dla osób starszych i niepełnosprawnych;
3) wspieranie zadań związanych z opieką nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez:
a) dożywianie i wyposażenie świetlic,
b) utrzymanie dzieci w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
c) utrzymanie osób bezdomnych i pomoc w wychodzeniu z bezdomności,
d) dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wszystkim osobom uczestniczącym w opracowaniu i konsultacji programu współpracy na rok 2009 serdecznie dziękujemy.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl