19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”

W dniu 6 listopada br. Gmina Miejska Przemyśl podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami”.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 36129,31 zł z PFRON zostaną wykonane prace w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Kapitulnej w Przemyślu. Zakres prac obejmie między innymi: wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przy hydroterapii dla osób niepełnosprawnych, wykonane zostaną również antypoślizgowe posadzki w ciągach komunikacyjnych. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to kwota ponad 55 tys. zł.
Ponadto PFRON przekaże dofinansowanie w ramach tego programu w wysokości 6 tys. zł na realizację zadania wymiany drzwi wejściowych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. Szacowany koszt realizacji tego zadania to kwota 22,5 tys. zł.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGDofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”

Opublikował:  | Data publikacji: 07-11-2008 08:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:33