Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody Dnia Seniora w Przemyślu

W dniu 6 listopada br. o godz. 10.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora. Przybyłych na uroczystość powitała Pani Włodzimiera Niedzielska Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przemyślu, która wygłosiła także okolicznościowy referat. W uroczystości udział wziął Prezydent Miasta Przemyśla, który do uczestników zwrócił się słowami:
„Dzisiejszy dzień jest świętem ogromnej i zasłużonej części społeczeństwa. Warto przypomnieć, że przez jedną czwartą naszego życia jesteśmy seniorami. Podobnie jak cała Europa, tak i nasz kraj wyraźnie się starzeje. Według prognoz naukowych do 2025 roku blisko jedna trzecia obywateli Europy będą stanowić seniorzy. Dlatego też powinniśmy zrobić wszystko, aby cała społeczność umiała korzystać z doświadczenia i umiejętności osób starszych, jednocześnie zapewniając im godziwe warunki życia oraz działania zawodowego i społecznego”.
W imieniu Radnych Rady Miejskiej życzenia seniorom złożył Marek Rząsa Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu. W programie spotkania oprócz wystąpienia zaproszonych gości przygotowana została część artystyczna. Organizatorem tego wydarzenia był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przemyślu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGObchody Dnia Seniora w Przemyślu (214,98KB)

JPGObchody Dnia Seniora w Przemyślu (201,75KB)