22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie Krzysztofa Hetmana Wiceministra Rozwoju Regionalnego z przedstawicielami podkarpackich samorządów.

We wtorek 4 listopada br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie Krzysztofa Hetmana Wiceministra Rozwoju Regionalnego z przedstawicielami podkarpackich samorządów. Uczestniczył w nim również Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z uznaniem mówił o podkarpackich samorządach w zakresie wykorzystywania pieniędzy z różnych programów w tym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zachęcał także do bardziej dynamicznego sięgania po unijne pieniądze szczególnie teraz, aby wykorzystać mocne euro. Mówił o tym przede wszystkim w kontekście Wieloletniego Programu pod nazwą: „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DROG LOKALNYCH 2008-2011”.
Podczas indywidualnego spotkania z Prezydentem Przemyśla Wiceminister zapoznał się z przygotowaniami do budowy obwodnicy miasta. Zapewnił także o wsparciu starań władz miasta i planowym przebiegu jej realizacji. Odniósł się także do sprawy związanej z pomocą w kontaktach z innymi resortami, w przypadku problemów z realizacją inwestycji. Wraz z Prezydentem Przemyśla we wspólnym spotkaniu samorządowców uczestniczyli również: Maria Kuźmińska Naczelnik Wydziału Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich oraz Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
Wiceminister zapowiedział, że po Rzeszowie odwiedzi wszystkie województwa wschodnie i spotka się z beneficjentami programu.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGSpotkanie Krzysztofa Hetmana Wiceministra Rozwoju Regionalnego z przedstawicielami podkarpackich samorządów.

JPGSpotkanie Krzysztofa Hetmana Wiceministra Rozwoju Regionalnego z przedstawicielami podkarpackich samorządów.

Opublikował:  | Data publikacji: 05-11-2008 11:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20