15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza wyniki aukcji - licytacji nieograniczonej na najem lokali użytkowych położonych w Przemyślu, przeprowadzonej w dniu 03 listopada 2008r..

GL.I/IV-71441-4/08

Przemyśl, dnia 3 listopada 2008 r.

 
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 listopada 2008 r. Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

1)                 ul .Siemiradzkiego 6A - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

Tomasz Kilon,

2)                 ul. Kazimierza W. 20  - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

Zenon Gonera,

3)                 ul. Wałowa 5 i 7/Jagiellońska 23 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

Małgorzata Czumak.

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia sięosoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

ad. 1) –    0,00 zł,

ad. 2) –  19.300 zł.

ad. 3) –    4.500 zł.

 

DOTwyniki aukcji (91,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-11-2008 09:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:17