-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odwołanie Prezesa Zarządu PGM Sp. z o.o.

Z dniem 31 października br. Zbigniew Duszyk przestał pełnić (na podstawie art. 203 § 2 Kodeksu spółek handlowych) funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu. Odwołania dokonała uchwałą Rada Nadzorcza spółki na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla, działającego jako Zgromadzenie Wspólników. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki, którego kryteria określi i przeprowadzi Rada Nadzorcza, obowiązki w PGM-ie przejął Wiceprezes Krzysztof Majcher.
Odwołanie było wynikiem nowych oczekiwań Zgromadzenia Wspólników, co do sposobu zarządzania Przedsiębiorstwem i przeprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu.
Opublikował:  | Data publikacji: 03-11-2008 14:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:28