16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl oczami archeologów

7 listopada 2008r. otwarta zostanie wystawa pt. „Przemyśl oczami archeologów. Najciekawsze wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie Przemyśla w latach 2005-2007”. Jej celem jest przedstawienie najnowszych odkryć archeologicznych dokonanych w wyniku planowanych wykopalisk, jak również poprzez badania ratownicze i nadzory archeologiczne prowadzone podczas innych prac ziemnych. Wystawa pod patronatem Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków skierowana jest w szczególności do mieszkańców Przemyśla i im dedykowana.
Na wystawie zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych na Wzgórzu Zamkowym w obrębie przedromańskiego zespołu rotundy-palatium, na wczesnośredniowiecznych obwałowaniach miasta zachowanych przy Placu Katedralnym, a także odkrycia dokonane na Placu Berka Joselewicza, Placu Niepodległości oraz w obrębie Dworku Orzechowskiego przy ul. Zamkowej. Na wystawie znajdą się m. in. naczynia ceramiczne, cynowe i szklane, broń i narzędzia żelazne, biżuteria, monety średniowieczne i nowożytne, pieczęcie kupieckie. Wśród wielu eksponatów pokazana zostanie unikatowa kamienna forma odlewnicza do siekier z początku epoki brązu.
W osobnej części wystawy przedstawiona zostanie problematyka ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych Przemyśla. Na jednej z plansz pokazane zostaną wszystkie dotychczas znane punkty osadnicze, w obrębie których występują pozostałości starszego osadnictwa, chronione ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wystawa zaplanowana w podziemiach Muzeum Historii Miasta Przemyśla udostępniona zostanie zwiedzającym do grudnia br.

tekst: Magdalena Krzemińska MNZP

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 31-10-2008 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:24