0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do udziału w kweście na ratowanie zabytkowych nagrobków

Po raz czwarty Towarzystwo Ulepszania Miasta wraz z Urzędem Miejskim w Przemyślu oraz pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla organizują doroczną kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego w Przemyślu. 1 i 2 listopada br. kwestować będą:

• Prezydent Robert Choma wraz z zastępcami,
• Radni Miasta Przemyśla,
• Posłowie do Sejmu i Europarlamentu,
• Pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
• Towarzystwo Ulepszania Miasta,
• Towarzystwo Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka,
• Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”,
• Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X DOK,
• Przemyski Krąg Młodych Miłośników Starych Miast,
• Nauczyciele i młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego,
• Nauczyciele i młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego,
• Przemyscy artyści i dziennikarze

Dzięki datkom ofiarowanym przez mieszkańców Przemyśla, a także dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Przemyśl, Podkarpackiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się już wyremontować 13 zabytków przemyskiej nekropolii, a kolejnych 7 jest obecnie poddawanych konserwacji. Pieniądze zebrane podczas kwesty w roku 2008 zostaną również w całości przeznaczone na ten szczytny cel. Kolejne zabytkowe pomniki nagrobne, wymagające pilnych interwencji konserwatorskich, odzyskają dawny urok i blask.

Efekty naszych trzyletnich działań:

 

KWESTA 2005
Kwota zebrana w czasie Kwesty: 12 000 zł
Wkład Gminy Miejskiej Przemyśl: 15 750 zł
Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 15 750 zł
W sumie udało się zgromadzić 43 000 zł.
Z pieniędzy tych wykonano prace konserwatorskie przy następujących obiektach:
Płyta nagrobna hr. Kaspra Auersperga [1] (cyfry odpowiadają umiejscowieniu na planie Cmentarza Głownego)
Rzeźba nagrobna „Płaczka” [2]
Nagrobek Marysi Mazur [3]
Nagrobek Kądzielskich (I etap) [4]

KWESTA 2006

Kwota zebrana w czasie Kwesty: 11 400 zł
Wkład Gminy Miejskiej Przemyśl: 12 000 zł
Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 18 000 zł
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 148 000 zł
W sumie udało się zgromadzić 193 000 zł.
Z pieniędzy tych wykonano prace konserwatorskie przy następujących obiektach:
Nagrobek hr. Wojciecha Starzeńskiego [5]
Nagrobek Julii Berndt [6]
Nagrobek Brześciańskich [7]
Dwa nagrobki (bliźniacze) Towarnickich [8a, 8b]
Nagrobek Michała Zajączkowskiego [9]
Kaplica Bilińskich [10]
Nagrobek Antoniego Zguta [11]
Nagrobek Grzybowskich [12]
Nagrobek Marii Traunero [13]

KWESTA 2007

Kwota zebrana w czasie Kwesty: 11 774 zł
Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 26 000 zł
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 87 500 zł
W sumie udało się zgromadzić 126 200 zł
Z pieniędzy tych prowadzone są prace konserwatorskie przy następujących obiektach (termin ukończenia prac 28.11.2008):
Nagrobek Jadwisi Nowak [14]
Grobowiec Kądzielskich (II etap) [15]
Nagrobek Jana Tracza [16]
Nagrobek Jana Lorenowicza [17]
Nagrobek Julii Machalskiej [18]
Grobowiec rodziny Gizowskich [19]
Grobowiec rodziny Relichowskich [20]


Przez 3 lata (2005-2008) na ratowanie zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego udało się zgromadzić w sumie 358 174,00 zł, w tym:
środki z kwesty: 35 174 zł
środki Gminy Miejskiej Przemyśl: 27 750 zł
środki Podkarpackiego Konserwatora Zabytków: 59 750 zł
środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 235 500 zł

 

JPGPlan Cmentarza Głównego z zaznaczonymi pracami konserwatorskimi

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2008 14:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:28