10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W piątek 24 października br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się spotkanie członków Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ocenie członków Koalicji nowelizacja ustawy w przedstawionym projekcie w znaczący sposób pozwoliłaby na bardziej kompleksowe i efektywne przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.
Piotr Hryniszyn inicjator Koalicji, a zarazem dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach podczas spotkania poinformował o planowanych na grudzień br. warsztatach, których celem będzie nabycie umiejętności rozmów ze sprawcami przemocy. Zaapelował do uczestników o czynny udział w nich. Poprosił o wydelegowanie przedstawicieli służb mundurowych - policjantów i strażników miejskich – którzy najczęściej podczas różnego rodzaju interwencji mają kontakt zarówno ze sprawcami, jak i ofiarami. Warsztaty są bezpłatne, a ich koordynatorem jest ośrodek w Korytnikach. Ponadto podczas spotkania omówiono pomysł powołania zespołów interdyscyplinarnych, których celem będzie indywidualne rozpatrywanie przypadków przemocy w rodzinie.
Koalicja została zawiązana w maju br. w jej skład wchodzą przedstawiciele samorządów, policji, straży miejskiej, pedagogowie oraz psychologowie. Główne założenia zawiązanej Koalicji to przede wszystkim:

• podniesienie poziomu wiedzy i poszerzenie umiejętności specjalistów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy;
• wypracowanie procedur, modelu współpracy i współdziałania poszczególnych specjalistów oraz wszystkich instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
• stworzenie sieci wsparcia dla osób doznających przemocy;
• powołanie do życia Stowarzyszenia „CENTRUM” Wsparcia i Specjalistycznej Pomocy Ofiarom Przestępstw w Rodzinie.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGSpotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (234,51KB)

JPGSpotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (192,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2008 09:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20