9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Sara" w Przemyślu

OBWIESZCZENIE

Likwidator Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Sara" w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ XII NS REJ. KRS 7026/08/569, z dnia 26 września 2008 r. postanowił
1. Rozwiązać Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Sara" w Przemyślu,
2. Wyznaczyć likwidatora w osobie Marka Olejnika.
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości publicznej.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11 A, 35-959 Rzeszów.

Likwidator
Marek Olejnik

Opublikował:  | Data publikacji: 24-10-2008 13:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-12-2009 08:35