7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Uprzejmie informuję, że zostały podjęte działania mające na celu zdiagnozowanie potrzeb wynikających z  Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacje demograficzną w systemie oświaty.
Wyodrębniono następujące propozycje szkoleń:
I)                    Portal Oświatowy dla Kadry Zarządzającej (dyrektorzy i wicedyrektorzy) – 5 dni ( 30 godz.)
Komunikator VNET
Zarządzanie treścią
Sigma – wykorzystanie systemu przez dyrektora szkoły
Pakiet oprogramowania Organizacja Optivum
FRONTER – administracja platformą edukacyjną
Nabór
II)                  Portal Oświatowy dla pracowników administracji i obsługi
a.       Pracownicy sekretariatów – 2 dni warsztatów (12 godz.)
Pakiet Uczniowie Optivum
Obowiązek Nauki
Nabór
b.      Pracownicy Kadr i Płac – 2 dni warsztatów (12 godzin)
Kadry Optivum
Płace Optivum
c.       Pracownicy księgowości – 2 dni               warsztatów (12 godzin)
Pakiet Finanse Optivum
Sigma Optivum
d.      Pozostali pracownicy administracji – 2 dni warsztatów (12 godzin)
Intendentura Optivum
Inwentarz Optivum
Opłaty Optivum
III)                Platforma Oświatowa – NAUCZYCIELE – 3 dni (18 godzin)
Zarządzanie treścią
Komunikator VNET
Tworzenie stron WWW
MOL Optivum
FRONTER dla administratorów platformy w szkołach
FRONTER dla nauczycieli
Proszę zapoznać się z tematyką szkoleń i dokładnie określić liczbę chętnych osób do poszczególnych grup (zgłoszenia imienne – po przyjęciu projektów do realizacji).
Odpowiedź proszę przesłać na adres e-mail w terminie do dnia 28 października 2008r.
Opublikował:  | Data publikacji: 22-10-2008 15:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-10-2008 15:14