9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KONKURS na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2009 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło KONKURS na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2009 roku - wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2008 r.
Projektodawcami mogą być: kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia; organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; jednostki samorządu terytorialnego.
Priorytetowo traktowane będą m.in. oferty zapewniające:
- zdobycie umiejętności pływania oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych, - doskonalenie umiejętności pływania oraz podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego.
Zasady przyznawania dotacji znajdują się na stronie: http://www.msport.gov.pl/content.php?id=1427
 
przygotowała Marta M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2008 14:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-10-2008 14:42