6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

II edycja otwartego konkursu ofert na dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku.
Pomoc o charakterze edukacyjnym powinna być udzielana dzieciom i młodzieży m.in. w formie: -zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych; -zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia; -zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności, w tym zajęć o charakterze artystycznym i  kulturowym; -zajęć o charakterze edukacyjno - wspomagającym dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Dofinansowanie wynosi 70% poniesionych kosztów.
Wnioski na realizację programów należy składać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do 24 października 2008 roku (decyduje data wpływu do Kuratorium).
Potrzebne informacje przy sporządzaniu wniosku znajdują się na stronie: www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=6421&idg=4&idp=6421
przygotowała Marta M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2008 14:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-10-2008 14:41