1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja PCEN - zaproszenie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest organizatorem cyklu konferencji z zakresu pedagogiki personalistycznej pn. PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA: PODSTAWY ANTROPOLOGICZNE I APLIKACJE PRAKTYCZNE. W Rzemyślu Konferencja odbędzie się w dniu 23 października br. - w innych terminach odbędzie się ona w Krośnie (22 października), Przeworsku (23 października) oraz Rzeszowie (24 października). W gronie współorganizatorów znaleźli się: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Wydział Duszpasterski i Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Burmistrz Miasta Przeworska, Rzeszowske Duszpasterstwo Nauczycieli, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Przemyślu, Przeworske Katolicke Stowarzyszenie Wychowawców oraz Przemyske Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

Organizatorzy zapraszają do udziału Nauczycieli, Dyrektorów, Duszpasterzy, Przedstawicieli JST i osoby zainteresowane. Wiodącym wykładem Konferencji będzie wystąpienie ks. dra Marka Dziewieckiego – psychologa, adiunkta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorytetu w dziedzinie personalizmu chrześcijańskiego, autora wielu opracowań i publikacji z tego zakresu.
Personalizm traktuje człowieka jako osobę, której niezwykła godność i możliwości rozwoju nie mają żadnego odpowiednika w świecie rzeczy i zwierząt. Celem pedagogiki personalistycznej jest formowanie osoby zdolnej do integracji całego swego bogactwa wokół projektu życia, przyjętego w sposób wolny i odpowiedzialny. Wychowanie w tej perspektywie to pomaganie wychowankowi, aby coraz lepiej rozumiał oraz dojrzalej kochał siebie i innych. Dlatego też podczas konferencji zostaną przedstawione praktyczne aplikacje pedagogiki personalistycznej w odniesieniu do głównych sfer wychowania – do podstawowych sfer ludzkiej rzeczywistości. Język specjalistyczny będzie ograniczony do minimum, aby zawarte w przedłożeniu treści mogły być precyzyjnie zrozumiane i owocnie wykorzystane przez szerokie grono uczestników.

Konferencja PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA: PODSTAWY ANTROPOLOGICZNE I APLIKACJE PRAKTYCZNE w Przemyślu – 23 października 2008 r.

Miejsce:
Zamek Kazimierzowski w Przemyślu.
Uczestnicy:
Nauczyciele, Dyrektorzy, Duszpasterze, Przedstawiciele JST.
Program konferencji:
13:00-13:05 Rozpoczęcie konferencji – Prezydent Miasta Przemyśla mgr Robert Choma.
13:05-13:15 Czy personalizm może zmienić szkoły?
Zaproszenie do współpracy – mgr Maciej Karasiński
13:15-14:45 Pedagogika personalistyczna: podstawy antropologiczne i aplikacje praktyczne – ks. dr Marek Dziewiecki.
14:45-15:00 Przerwa.
15:00-16:00 Dyskusja panelowa.
16:00 Zakończenie i podsumowanie konferencji – mgr Piotr Pilch, ks. dr Waldemar Janiga.
19:00 Spotkanie ks. dr Marka Dziewieckiego z młodzieżą – Archidiecezjalny Katolicki Dom „Roma” Przemyśl ul. Grodzka 11.

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 20 października br.
Szczegóły:
www.pcen.przemysl.pl
Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie wystawione przez PCEN.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-10-2008 14:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20