Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Przemyśla

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października br. odbyło się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu spotkanie z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu miasta. Najważniejszym punktem programu uroczystości było wręczenie przyznawanych co roku nagród Prezydenta Miasta Przemyśla. Gratulacje i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej składali Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Dariusz Iwaneczko Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Przemyślu. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu z Przewodniczącym Adamem Łozińskim oraz przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Lista wyróżnionych w tym roku nagrodą Prezydenta Miasta Przemyśla

Dyrektorzy: Elżbieta Rozmus (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi), Adam Król (Młodzieżowy Dom Kultury), Edyta Witkowska (Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy), Tadeusz Baran (Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących) .

Nauczyciele: Halina Ruśnica (wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2), Teresa Bobko (Przedszkole Miejskie Nr 3), Ewa Fida (Przedszkole Miejskie Nr 16), Dorota Mykita (Szkoła Podstawowa Nr 4), Małgorzata Gajewska (Szkoła Podstawowa Nr 14), Beata Wac (Szkoła Podstawowa Nr 15), Ewa Tondera (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi), Wiesława Steblińska (Gimnazjum Nr 5), Dorota Burdziak (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1), Sergiusz Żywutski (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2), Teresa Życzkowska (I Liceum Ogólnokształcące), Ewa Godzień (II Liceum Ogólnokształcące), Barbara Winiarczyk (Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących), Elżbieta Stankiewicz (Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych), Małgorzata Chaszczyn (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2), Arkadiusz Stefaniak (Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych), Ewa Michalak - Rodzoń (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1) oraz Lucyna Piętal (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Wcześniej nagrody otrzymali także Ryszard Miśniak (Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego) oraz Bogdan Handziak (Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego).

Uroczystość uświetnił swoim występem zespół z Młodzieżowego Domu Kultury grający standardy jazzowe.

JPGWręczenie nagród (61,03KB)

JPGWręczenie nagród (64,74KB)

JPGWystęp zespołu z MDK (69,44KB)

JPGWręczenie nagród (66,41KB)

JPGWystęp zespołu z MDK (80,58KB)

JPGWystęp zespołu z MDK (71,24KB)

JPGWręczenie nagród (61,22KB)

JPGWręczenie nagród (69,36KB)

JPGŻyczenia Prezydenta Roberta Chomy (69,57KB)

JPGWręczenie nagród (64,29KB)

JPGDyrektorzy i nauczyciele zebrani na spotkaniu (68,37KB)

JPGWystęp zespołu z MDK (68,39KB)

JPGWystęp zespołu z MDK (77,00KB)

JPGWręczenie nagród (63,30KB)

JPGPowitanie uczestników uroczystości przez Piotra Idzikowskiego - Naczelnika Wydziału Edukacji (64,14KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-10-2008 12:43 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-10-2010 10:21

Na skróty