5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

30-lecie pontyfikatu Jana Pawła II - Hołd zainicjowany przez „Wzrastanie” w formie konkursu i finału w dn. 11 października 2008 w katedrze oraz na zamku przemyskim.
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" od 3 lat świętuje rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II poprzez formy konkursu (plastycznego, literackiego i słowno – muzycznego) pn. "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa". W tym roku szczegółowy temat konkursu brzmiał "Czas wolny w nauczaniu i życiu Jana Pawła II inspiracją do mojego wypoczynku".

W bieżącym roku odzew na ogłoszony konkurs był nieoczekiwanie duży. Udział w nim wzięła cała Polska - od Gdańska, Wrocławia, Rzeszowa po Ustrzyki. Wpłynęło 900 prac plastycznych i ok. 200 literackich. Na finał w dniu 11.10. zakwalifikowano 8 zespołów i solistów.
Punktem centralnym Finału była Msza Święta w archikatedrze - sprawowana w intencji kanonizacji Jana Pawła II oraz uczestników konkursu pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Rojka. Koncelebrowali ją także ks. prałat Tadeusza Kocór(który wygłosił bardzo pouczająca homilię), ks. kanonik Stanisław Czenczek oraz Salezjanin ks. Tadeusz Pater. Zaszczytem dla wszystkich - zwłaszcza dla uczestników konkursu - był fakt, iż patronat honorowy nad jego przebiegiem objęli: ks. Arcybiskup Józef Michalik, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświat oraz Prezydent Miasta Przemyśla (obecny na Eucharystii).
Po podniosłej Eucharystii uczestnicy finału przeszli na Zamek Kazimierzowski, który (pomimo remontów) dodawał uroków świętu - skąpany w toni słońca i złota jesiennych liści. Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego była wypełniona przez tych, którzy przybyli po odbiór dyplomów i upominków (wraz z rodzicami opiekunami) oraz wykonawców części artystycznej – finału. Konferansjerem była niezastąpiona w tej roli Elżbieta Maciołek.
Po krótkim programie na przywitanie gości (tańcem i piosenką) wykonanym przez świetlice z Radymna i Przemyśla otwarcia finału dokonał ks. bp. Marian Rojek, przypominając zgromadzonym o potrzebie pozostawiania po sobie na ziemi dobrego śladu. Takim niewątpliwie było zaangażowanie się w konkurs małych i dużych, od wieku przedszkolnego po klasy maturalne. Przez większość prac, a zwłaszcza tych literackich przemawiała głębia osobowości ich uczestników.

Z zaprezentowanych się na scenie zespołów- I miejsce zdobyły dziewczęta ze SP w Olszynach (KANON) podbijając serca nie tylko komisji - piosenką "Jesień w górach". W kategorii solistów I miejsce wyśpiewała Edyta Wirkus z LO ze Słupska.
Jurorami tegorocznej edycji form plastycznych byli: P. Urszula Serafin, P. Tadeusz Litwiniuk, P. Zbigniew Rozmus. Literackich natomiast: P. Ewa Morawska, P. Tomasz Lachowicz, P. Janusz Motyka. Prezentacje muzyczne i słowno – teatralne oceniał zespół pod przewodnictwem P. Jerzego Krużela - (grającego i prowadzącego audycje radiowe - o pięknie gór - odpowiadające tegorocznemu tematowi konkursu). "Wzrastanie" i komisje konkursowe pragnęły docenić i wynagrodzić jak najwięcej uczestników, dlatego też upominki były skromne - lecz nagród, wyróżnień i podziękowań w formie dyplomów wypisano ponad 200.

Współorganizatorami tegorocznego konkursu oprócz zespołów wychowawczych świetlic z Przemyśla i Radymna Stowarzyszenia Wzrastanie był: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek". Nieodzowną pomocą służyli wolontariusze z Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej oraz Studium Terapii Zajęciowej z Przemyśla. Stroną medialną zajmowała się Siostra Karolina z Katolickiego Radia „Fara” oraz P. Stanisław Szarzyński. Konkurs był realizowany dzięki dotacji Województwa Podkarpackiego w oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wsparcia rzeczowego w postaci maskotek niedźwiadków przemyskich udzieliło Miasto Przemyśl.

Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do oddania hołdu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w postaci zaangażowania w dzieło konkursu i jego finał "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa", szczególnie ofiarnym nauczycielom, katechetom, składamy serdeczne podziękowania.


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Wzrastanie”
Alicja Sabatowska, Anna Marcinek

JPGOtwarcie Finału Konkursu (100,84KB)

JPGFinał Konkursu (99,05KB)

JPGMsza Sw. w Archikatedrze przemyskiej (128,17KB)

JPGFinał Konkursu (105,72KB)

JPGWystawa prac plastycznych na Zamku Kazimierzowskim (114,75KB)

JPGFinał Konkursu (110,38KB)

JPGWystawa prac plastycznych na Zamku Kazimierzowskim (107,81KB)

JPGFinał Konkursu (105,82KB)

JPGFinał Konkursu (107,92KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-10-2008 15:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20