20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie pierwszego miesiąca akcji „GRATOWÓZ”

Minął pierwszy miesiąc akcji pn. „Gratowóz”, której organizatorem jest Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu. W dniach od 6 do 27 września według wcześniej opublikowanego harmonogramu prowadzona była bezpłatna zbiórka tak zwanych odpadów problemowych (głownie sprzęt RTV, komputery, leki, świetlówki oraz opakowania po olejach i farbach). Akcja trwać będzie jeszcze w miesiącach październiku i listopadzie. Planowane jest również ponowne uruchomienie jej na wiosnę przyszłego roku. Podczas akcji przeprowadzonej we wrześniu zebrano ogółem 8,700 kg odpadów:

- sprzęt RTV, AGD, komputery – 5,690 kg;
- przeterminowane leki – 23 kg;
- baterie i akumulatory – 183 kg;
- zużyte świetlówki i lampy fluorescencyjne – 7,5 kg;
- odpady farb i lakierów – 150 kg;
- odpady wielkogabarytowe – 2,100 kg;
ponadto poza problemowymi odpadami zebrano:
- makulaturę – 15 kg;
- opakowania szklane – 200 kg;
- opakowania z tworzyw sztucznych – 200 kg.

Idea bezpłatnego odbioru odpadów problemowych ma na celu promowanie selektywnej zbiórki oraz przeciwdziałanie znalezieniu się ich w odpadach komunalnych trafiających na składowisko lub co jeszcze bardziej naganne w jarach i parowach czyli na tzw. ”dzikich wysypiskach".
Bezpłatne świadczenie tego rodzaju usługi to również dla mieszkańców, przynajmniej częściowe złagodzenie rosnących kosztów wywozu odpadów. Zebrane odpady podlegają, dalszej dokładnej segregacji, zostają zważone i zmagazynowane w ramach utworzonego Gminnego Punktu Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Po zgromadzeniu dostatecznych ilości odpady zostaną przekazane do recyklingu lub utylizacji w profesjonalnych stacjach odzysku z którymi Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu zawarł odpowiednie umowy przekazania i odbioru.

KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGTak wygląda pojazd do zbiórki odpadów problemowych wykorzystywany w ramach akcji "GRATOWÓZ"

Opublikował:  | Data publikacji: 15-10-2008 11:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:28