30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Każdy uczeń Czternastki wie, co robić z ZSEE”

Dnia 27 września br. w sobotę w Szkole Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy została przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 Akcja stanowiła podsumowanie realizowanego już trzeci rok programu edukacyjnego „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”, przygotowanego we współpracy ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pod patronatem Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.

Oddawaniu sprzętu towarzyszyła odświętna atmosfera: utwory muzyczne i radosne piosenki o Ziemi, inscenizacje pięciu złotych zasad postępowania z ZSEE(według własnych, bardzo ciekawych scenariuszy uczniów klas VI i V), prezentacje plakatów o tematyce ekologicznej. Najmłodsi na boisku szkolnym ułożyli z plastikowych nakrętek kolorowy napis ZSEE.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice, babcie i dziadkowie uczniów oraz mieszkańcy przyszkolnych osiedli zapełnili kłopotliwymi „elektrośmieciami” kontener o pojemności 7 ton. I , co najważniejsze, byliśmy tego dnia razem – dorośli i dzieci, rodzice i dzieci, nauczyciele i uczniowie, by wspólnie dać świadectwo, że zależy nam na zdrowiu własnym, przyszłych pokoleń oraz planety, na której żyjemy.

            Jesteśmy przekonani, że to początek wielu kolejnych akcji, bo „ziarno zostało zasiane”.

 Dziękujemy za współpracę i wsparcie organizacyjne Pani Elżbiecie Dupladze z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 07-10-2008 11:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-10-2008 11:51