14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydatki inwestycyjne miejskich spółek w 2007 roku

Przedstawiamy kwotowe podsumowanie wszystkich wydatków inwestycyjnych, w tym również na infrastrukturę techniczną, jakie poniosły przemyskie spółki komunalne w 2007 roku:

 

  Nazwa spółki komunalnej

Ogółem wszystkie wydatki 
inwestycyjne poniesione w 2007r. (w tys. złotych)

W tym wydatki poniesione na infrastrukturę techniczną
w roku 2007 (w tys. złotych)

1.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu

8.209,0 7.849,0
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu sp. z o.o. 4.700,8 4.682,2
3. Przemyska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Przemyślu 548,0 27,0
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu 139,0  
5. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu 177,0 177,0
6. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Przemyślu 8.353,0  
7. „HALA” sp. z o.o. w Przemyślu 141,0  

Opublikował:  | Data publikacji: 02-10-2008 12:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:33