16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PROGRAM RZĄDOWY„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Potrzebne informacje znajdują się na stronie: http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=6383&idg=5&idp=6383
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2008 r. (decyduje data wpływu do Kuratorium).
 
przygotowała Marta M. Kroczek
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl