Stypendia sportowe

 
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Departamencie Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie do 31 stycznia każdego roku.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określone są na stronie: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/sport/stypendia
 
przygotowała Marta M. Kroczek
Opublikował(a):  Data publikacji: 26-09-2008 10:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 26-09-2008 11:18

Na skróty