10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Citi Kronenberg

Fundacja Kronenberga wspieradziałania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, finansując inicjatywy dotyczące edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, polityki społecznej i nauki przedsiębiorczości.

Został ogłoszony nabór wniosków o dotacje na projekty:

  • o  charakterze lokalnym (tzn. realizowane na obszarze jednego województwa) w terminie do 10 listopada 2008 r.
  • o  charakterze ponadlokalnym (tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo) w terminie do 10 grudnia 2008 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
 
przygotowała Marta M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 26-09-2008 08:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-09-2008 08:19